> WYDARZENIA > "WIOSNA" DZIAŁA JUŻ PONAD 70 LAT!
"Wiosna" działa już ponad 70 lat!

dodano: 2014-11-12

11 listopada to w „Wiośnie” podwójne święto. Jak wszyscy, obchodzimy państwowe Święto Niepodległości i uczymy maluchy miłości do Ojczyzny. Dodatkowo odliczamy kolejny rok funkcjonowania naszego domu. Dokładnie 11 listopada 1943 r. w domu dziecka w Krzydlinie Małej pojawił się pierwszy wychowanek.

Od początków istnienia, Dom Dziecka „Wiosna” prowadzony był przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Pierwsze Siostry przybyły do Krzydliny Małej już w 1861 roku. Powstał wtedy Dom pod wezwaniem Świętej Rodziny w oparciu o fundację proboszcza ks. Dominika Jäschke. Oddając się pracy wychowawczej, Siostry prowadziły szkołę gospodarczą i przedszkole, uczyły bezpłatnie miejscowe dziewczyny, opiekowały się sierotami i przyjmowały pensjonarki.

Wielka historia nie omijała Placówki, najbardziej dotkliwie odbiła swoje piętno II wojna światowa, gdy władze hitlerowskie zlikwidowały szkołę Sióstr, zabroniły przyjmować dziewczęta do szkoły gospodarczej i odebrały prawo do prowadzenia przedszkola. Jesienią 1943 r. sekretariat „Caritas” powierzył Siostrom opiekę nad dziećmi matek – głównie z Polski, Francji, Ukrainy, Rosji – zatrudnionych na robotach przymusowych w Niemczech.

Po zakończeniu wojny w Domu Dziecka nadal przebywały dzieci różnych narodowości, które (ze względu na wzrastającą ich liczbę) przekazywano do innych domów. Siostry służyły dzieciom i nowo osiedlonym Polakom, którzy okazywali im życzliwość wiedząc o działaniach ich domu w czasie wojny. Nadzór i finansowanie Placówki sprawowała Opieka Społeczna, a kierownictwo powierzone zostało S.M. Ryszardzie Komander.

Od połowy 1950 r. Placówka została upaństwowiona i otrzymała oficjalną nazwę „Dom Małych Dzieci” dla dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia. Kierownictwo nadrzędne przejęło Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Zdrowia, Oddział Opieki nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu. Bezpośrednie kierownictwo Placówki pozostało w ręku Sióstr de Notre Dame.  

Od 1994 r. Państwo zwróciło Siostrom prowadzenie Domu, a Kuratorium Oświaty i Wychowania przejęło nadzór nad Placówką, która od tego czasu funkcjonowała pod nazwą Dom Dziecka „Wiosna” oraz wpisano ją do ewidencji placówek niepublicznych. W tym czasie do placówki przyjmowano dzieci w wieku od 1-10 lat.

W czerwcu 2000 roku rozszerzono przedział wiekowy dzieci do 12 lat.

W dniu 12.03.2003 r. w wyniku przekształcenia Domu Dziecka „Wiosna” powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Wiosna” w skład, której wchodzi: Placówka Interwencyjna (PI) oraz Placówka Socjalizacyjna (PS). O tym, kim są nasi wychowankowie i jak obecnie prowadzimy dom, pisaliśmy już wcześniej.

Jak pokazuje powyższy rys historyczny, nasz dom przetrwał dzięki wytrwałej pracy i ciągłym dostosowywaniem się do nowych czasów, przepisów i wymagań. Nigdy jednak nie porzucono w Krzydlinie idei, która zapoczątkowała istnienie „Wiosny”. Pomoc potrzebującym dzieciom wpisana jest w nasze działanie. 

Na pobliskim cmentarzu jest kilka grobów Sióstr, które w przeszłości tutaj mieszkały i pracowały. Wśród nich Siostra Ryszarda, która po II wojnie objęła kierownictwo nad domem dziecka.  

W galerii pokazujemy archiwalne zdjęcia. Kilka z nich, wraz z opisem historii "Wiosny", można znaleźć na jednym z korytarzy naszego domu.

 

 

ek


Tagi:  #życieWiosny