> WYDARZENIA > PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU
Przekaż nam 1% podatku

dodano: 2018-02-18

Wasz 1% podatku przeznaczymy na przystosowanie sali do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw dla dzieci przedszkolnych. Takie miejsce jest bardzo potrzebne!!!
Przybywające do nas dzieci są obciążone doświadczeniem odrzucenia ze strony najbliższych osób, przemocą psychiczną i fizyczną, poczuciem, że są niechciane i niekochane. Bagaż niektórych doświadczeń  jest czasami zbyt trudny do uniesienia, rodzi w dzieciach ból, ciężar osamotnienia i gniew z powodu doświadczonych krzywd. Zależy nam bardzo, aby czas spędzony w naszej Placówce nie kojarzył się dzieciom tylko z traumatycznym doświadczeniem rozłąki z bliskimi. Aktywność fizyczna, gry i zabawy ruchowe są dla naszych wychowanków ważnym sposobem rozładowania nagromadzonych napięć. Brak odpowiednich pomieszczeń do tego typu zajęć jest dla nas dużym problemem...

Wierzymy, że razem z Wami świat naszych dzieci zmienimy na lepszyheartheartheart
Należy tylko wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38 !!!

Wystarczy wpisać nazwę Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Wiosna”, numer KRS 0000398875 i kwotę, którą chcecie Państwo przekazać na rzecz naszych podopiecznych. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pamiętajmy – renciści i emeryci również mogą zadecydować do kogo trafi 1% ich podatku!!!
Jeśli nie korzystacie Państwo z ulg podatkowych oraz nie macie innych przychodów do zadeklarowania na PIT-36 – to swojej emerytury lub renty nie musicie rozliczać na żadnej deklaracji (dostaniecie Państwo informację PIT-40A, której nie musicie już przesyłać do urzędu). Możecie natomiast wypełnić PIT – OP wskazując, by 1% podatku z emerytury lub renty został przekazany na wybrany przez Państwa cel!!! Zachęcamy i dziękujemy za każdy 1% podatku podarowany naszym dzieciomheartheartheart

... a dla przypomnienia:

Zatem do dzieła!!! 

BK